«

»

May 11

16. SABOR BURSAĆA

Dragi Bursaći, obaveštavamo Vas da će se 16. Sabor Bursaća održati u nedelјu, 07. juna 2015.godine, sa početkom u 12.00 časova, u restoranu ”Car”, Šabac, Cerska ulica bb.
Pozivnica za 16. Sabor Bursaća