«

May 19

Izveštaj sa 18. Sabora Bursaća

U subotu 24. juna 2016. godine održan je 18. Sabor Bursaća. Izveštaj sa 18. Sabora Bursaca – ovde