↑ Return to Udruženje

Upravljanje

Predsednik Udruženja Sabor Bursaća je Vladimir (Nikola) Bursać.

Članovi Izvršnog odbora ”Sabora Bursaća” su:

 1. Vlidmir (Nikola) Bursać
 2. Slavko (Đuro) Bursać
 3. Stojan (Janko) Bursać
 4. Dragan (Petar) Bursać
 5. Slobodan (Đuro) Bursać
 6. Želјko (Dušan) Bursać
 7. Zoran (Slobodan) Bursać
 8. Branislav (Jovan) Bursać
 9. Dušan (Velјko) Bursać

Članovi Nadzornog odbora ”Sabora Bursaća” su:

 1. Svetko (Nikola) Bursać
 2. Nikola (Jovan) Bursać
 3. Slavko (Lazar) Bursać

Sekretar Udruženja ”Sabora Bursaća” je: Marko (Nikola) Bursać.