Kontakt

Predsednik Udruženja Sabor Bursaća je Vladimir (Nikola) Bursać

Telefon: 0605450316

e-mail: vidzr@open.telekom.rs