Istorijski izvori i dokumenta o poreklu porodice Bursać

Matičnu knjigu Srpske pravoslavne crkve za parohiju Osredci (Lički) koja se nalazi u Državnom arhivu u Gospiću “Protokol krešćeamih, venčaemnih i umiravših parohije osredačke za leto 1831.” za Udruženje Sabor Bursaća sa mikrofilmova preveo je i prilagodio predsednik Udruženja Sabor Bursaća, Vladimir Bursać.

Ceo odeljak možete proćitati u dokumentu – Maticne knjige Kaldrme i okoline 1831. godine.

Dva nova predavanja, Doseljavanje porodice Bursać u Šabac i Stanovnistvo Plavna u Dalmaciji sredinom 19. veka.

Doseljavanje porodice Bursać u Šabac – 1919-1941. god.

Stanovnistvo Plavna u Dalmaciji sredinom 19. veka.

Novo predavanje Predsednika Sabora Bursaća, Doseljavanje porodice Bursać u Irig 1935-1948-1995. godine.

Doseljavanje porodice Bursać u Irig 1935-1948-1995. godine.