Udruženje

O udruženju

Udruženje ”Sabor Bursaća” je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti održavanja kontakata i okuplјanja lica sa porodičnim prezimenom Bursać. Cilјevi udruženja su: okuplјanje lica sa porodičnim prezimenom Bursać, održavanje kontakata lica sa prezimenom Bursać i međusobno druženje, zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja, proučavanje porodičnog porekla, saradnja sa …

View page »

Raniji Sabori

View page »

Upravljanje

Predsednik Udruženja Sabor Bursaća je Vladimir (Nikola) Bursać. Članovi Izvršnog odbora ”Sabora Bursaća” su: Vlidmir (Nikola) Bursać Slavko (Đuro) Bursać Stojan (Janko) Bursać Dragan (Petar) Bursać Slobodan (Đuro) Bursać Želјko (Dušan) Bursać Zoran (Slobodan) Bursać Branislav (Jovan) Bursać Dušan (Velјko) Bursać Članovi Nadzornog odbora ”Sabora Bursaća” su: Svetko (Nikola) Bursać Nikola (Jovan) Bursać Slavko (Lazar) …

View page »