↑ Return to Udruženje

O udruženju

Udruženje ”Sabor Bursaća” je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti održavanja kontakata i okuplјanja lica sa porodičnim prezimenom Bursać.

Cilјevi udruženja su: okuplјanje lica sa porodičnim prezimenom Bursać, održavanje kontakata lica sa prezimenom Bursać i međusobno druženje, zastupanje zajedničkih interesa članova Udruženja, proučavanje porodičnog porekla, saradnja sa državnim organima i organizacijama, organima lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama, organizovanje i pružanje pomoći članovima udruženja, usklađivanje aktivnosti kroz izdavanje publikacija o aktivnostima udruženja, podsticanje rada svojih članova dodelјivanjem nagrada i priznanja za doprinos u radu Udruženja. (Statut Udruženja Sabora Bursaća)

Udruženje Sabor Bursaća osnovano je 2000. godine sa ciljem da okuplja lica koja se prezivaju Bursać. U prethodnom perodu Udruženje je jednom godišnje organizivalo skupove koji su bili izuzetno posećeni.

Kako je sve počelo?! Spontano, sasvim slučajno, rodila se ideja o organizovanju. U razgovoru sa prijateljima Aleksandar – Aca Bursać, moj sinovac, došao je do ideje da se organizuje sastanak svih osoba sa porodičnim imenom BURSAĆ. Potom me je pozvao telefonom i pitao za mišljenje o organizovanju Bursaća. Možda je slučajno, a možda ima neke simbolike, ali toga dana, 27. januara 2000. godine, bio je dan Svetog Save. To me je obradovalo, jer sam i ja imao slična razmišljanja, a sada sam odmah prihvatio predlog, pa sam stoga zakazao sastanak za 29. januar 2000. godine. (Sava Bursać, osnivač i prvi predsednik Sabora Bursaća).

Osnivači Udruženja Sabora Bursaća: Sava Bursać, Slobodan Dj. Bursać, Bogdan Bursać, Aleksandar Bursać, Dragan Bursać, Djura Bursać, Zoran Bursać, Branislav Bursać, Željko Bursać, Slobodan J. Bursać.